Instituttledelsen

FFI ledes av administrerende direktør. Med seg i ledergruppen har han stabssjef og fire forskningsdirektører.

John-Mikal Størdal

Pressebilde_JMStordal

John-Mikal Størdal (f. 1965) er administrerende direktør ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Størdal har arbeidet ved FFI siden 1989. Han har omfattende erfaring som forsker, forskningssjef, og leder ved ulike FFI-avdelinger. John-Mikal Størdal var stabssjef ved FFI inntil han ble ansatt som administrerende direktør i 2012. Siden 2012 har Størdal dessuten vært Norges representant i EDA R&T Steering Board og i NATO Science and Technology Board (STB).

John-Mikal Størdal har sin faglige bakgrunn i fagområdene systemprosjektering, navigasjon, undervannskrigføring og kamp- og ildledningssystemer.

Størdal er Master of Science i aeronautics og astronautics fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA, og er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU).

I 2009 gjennomførte Størdal sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Last ned biografi (pdf)

 

 

Jan Erik Torp

JET3

Jan Erik Torp er stabssjef ved FFI. Han er Cand.scient. i geofysikk (den faste jords fysikk) fra Universitetet i Bergen. Fagområdene hans er simuleringsstøttet operasjonsanalyse, sikkerhetspolitikk og samfunnssårbarhet.

Jan Erik Torp har arbeidet ved FFI siden 1987. Han har vært forsker, forskningssjef og avdelingssjef ved avdeling Analyse i mange år. I 2008 gjennomførte han sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Torp var avdelingssjef ved avdeling Maritime systemer fra 2009 til han ble stabssjef ved FFI i 2012.

Pressebilde av Hanne Bjørk. Foto

Hanne Marit Bjørk

Hanne M. Bjørk er forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Ekspertisen hennes er knyttet til innovasjon og kommersialisering, strategiutvikling og styring, analyse, beslutningsstøtte og risikostyring i forbindelse med materiellanskaffelser i Forsvaret.

Hanne M. Bjørk har arbeidet ved FFI siden 2001. Hun har 20 års erfaring med forskning og utvikling innenfor forsvar og energi. Bjørk har tidligere jobbet med langtidsplanlegging og forsvarsindustriell utvikling ved instituttet, og var leder for Strategi- og planenheten i perioden 2009–2012. Hun ledet Statkrafts FoU-programmer i perioden 2012–2017 før hun kom tilbake til FFI i 2017, da som leder for Enhet for forsvarsindustriell utvikling. Bjørk har vært leder for avdeling Innovasjon og industriutvikling siden 2018.​
 

Espen Skjelland

Pressebilde_Espen-Skjelland

​Espen Skjelland er forskningsdirektør ved avdeling Strategiske analyser og fellessystemer. Han er cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Fagområdene hans er analyse, herunder operasjonsanalyse, økonomi og sikkerhetspolitikk.


Skjelland ble ansatt på FFI i 1990, han ble forskningssjef ved avdeling Analyse i 2003 og leder for avdelingen i 2009. I perioden 1995–2002 arbeidet Skjelland i Forsvarsdepartementet. Han var hovedsekretær for Forsvarspolitisk utvalg 2000, Forsvarspolitisk utvalg 2007 og Ekspertgruppen for forsvaret av Norge (2015).

Janet Martha Blatny

pressebilde Janet. Foto

Janet M. Blatny er forskningsdirektør ved avdeling Totalforsvar. Hun er dr.ing. i bioteknologi fra NTNU. Fagområdet hennes er bioteknologi og mikrobiell genetikk, og hun har bred kompetanse også innen problemstillinger knyttet til CBRNE-vern (kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive stoffer).

Janet M. Blatny har arbeidet ved FFI siden 2003, først som forsker og siden som forskningsleder ved daværende avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet. Hun har tidligere arbeidet ved NTNU og NMBU som postdoktor og forsker. Gjennom et bredt, internasjonalt nettverk også i EU og Nato har hun etablert flere samarbeidsprosjekter mellom FFI og ulike sivile og militære aktører innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og trusselforståelse. I 2009 gjennomførte hun sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Blatny har vært leder for avdelingen siden 2014.

Johnny Bardal

Pressebilde Jonny Bardal. Foto

Johnny Bardal er forskningsdirektør ved avdeling Forsvarssystemer. Han er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Fagområdene hans er navigasjon, presisjonsstyrte våpen og kamp- og ildledningssystemer.

Johnny Bardal har arbeidet ved FFI siden 1981, både som forsker, forskningssjef og avdelingssjef. Han har dessuten hatt ulike stillinger utenfor instituttet, blant annet som forsker ved Nasas Jet Propulsion Laboratory i USA, teknisk og administrativ direktør ved Ericsson Radar AS, og bedriftsrådgiver ved Carta Booz-Allen & Hamilton AS og Avenir AS. Bardal har vært leder for avdelingen siden 2018.