FFIs prediksjonsturnering - spørsmålskatalog

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00736

ISBN

978-82-464-3342-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

4 MB

Last ned publikasjonen
Alexander William Beadle
Denne rapporten beskriver alle 240 spørsmål som ble stilt i FFIs prediksjonsturnering (2017– 2020). Hensikten med turneringen var å måle individuelle variasjoner i treffsikkerheten på forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål av betydning for Norge. Formålet med rapporten er å dokumentere hvilke spørsmål som ble stilt, hva de handlet om, spørsmålenes tidsperspektiv, og bakgrunnsinformasjonen og svaralternativene deltagerne fikk. Et felles kriterium for alle spørsmålene som ble stilt, var at de måtte være falsifiserbare. Det vil si at det måtte være mulig å slå fast om hendelsen faktisk skjedde eller ikke. Dette forutsette gjensidig utelukkende svaralternativer, tydelig definerte svarkriterier og et tidspunkt hvor spørsmålene senest ville avgjøres, hvis hendelsen det ble spurt om ennå ikke hadde skjedd. På hvert spørsmål ble deltagerne bedt om å oppgi hvor sannsynlig (i prosent) de trodde hvert utfall var. Det gjennomsnittlige tidsperspektivet på alle spørsmålene var 521 dager (rundt 1,5 år). De fleste spørsmålene omhandlet krig, konflikt og militære operasjoner, Russland, Europa, USA og økonomi. Spørsmålsutvalget reflekterer de viktigste temaene, aktørene og regionene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Omtrent en tredel av spørsmålene var binære (ja/nei), mens de fleste hadde mer enn to svaralternativer. I snitt fikk deltagerne 3,5 svaralternativer per spørsmål. På de 150 spørsmålene som var avgjort ved utgangen av 2020, inkluderer denne rapporten også hva svarene ble og eventuelle begrunnelser disse ble basert på. Disse spørsmålene dannet også grunnlaget for kåringen av vinnere etter turneringens slutt.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00736

ISBN

978-82-464-3342-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

4 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert