Laserstråling gjennom turbulent atmosfære – Del 1 – stråling

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/00075

ISBN

978-82-464-3404-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

935.4 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Andreas Schiller
Prosjektet "laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. Siden lasereffekten leveres på målet gjennom en typisk turbulent atmosfære, er det relevant å estimere dens påvirkning på strålekvaliteten. Denne rapporten (den første i en serie) diskuterer de mest brukte metodene (Rytov- og Markov-approksimasjonen) for beregning av de generelle forventningsverdiene til strålefeltet (midlet feltstyrke, andregrads korrelasjonsfunksjon og i tilfellet Rytov-approksimasjonen også fjerdegrads korrelasjonsfunksjon) uten å spesifisere noen form for atmosfærisk modell.

Nylig publisert