Norge - en motvillig europeer i nord

Vitenskapelig artikkel 2023
Bjørn Olav Haram Knutsen Beate Steinveg
Denne artikkelen spør hva Norge, som et lite land utenfor EU, kan gjøre for å styrke sin posisjon som en viktig aktør i nordområdene. Russlands angrep på Ukraina og en tiltakende arbeidsdeling mellom EU og Nato for organiseringen av europeisk sikkerhet bidrar til en marginalisering av Norge. Årsaken er at Norge ikke deler lik sikkerhetspolitisk status med de øvrige nordiske land, etter at Finland og Sverige søkte om Nato-medlemskap og Danmark opphevde sitt forsvarsforbehold i EU.

Utgiverinformasjon

Knutsen, Bjørn Olav Haram; Steinveg, Beate. Norge - en motvillig europeer i nord. Nytt Norsk Tidsskrift 2023 ;Volum 40.(1) s. 5-17

Nylig publisert