Arktisk krigereksperiment på Rena

I slutten av januar var spesialsoldater fra en rekke land samlet på Rena. Målet var å teste ut teknologi og soldatutstyr som er spesielt tilpasset arktiske forhold.

Drone tar av i vinterlandskap under Arctic warrior experiment på Rena januar 2023.
Det ble vist frem og testet mange typer droner under AWE. Norske Obsima stilte blant annet med en batteridrevet fixed-wing drone som kan ta av vertikalt.

Artic warrior experiment (AWE) arrangeres annethvert år av Forsvarets spesialstyrker (FS) med støtte fra FFI. Temaet i år var «remote effects delivery» for små soldatteam – det vil si ulike måter å ramme en fiende på avstand.

Rundt 50 norske og utenlandske teknologibedrifter var plukket ut for å delta i eksperimentene og fikk vise seg frem i storteltet på Rødsmoen.

Vil styrke Natos evner i Arktis

– Målet med AWE er å gi allierte nasjoner et bedre inntrykk av hva slags utstyr og teknologi som egner seg for for arktiske operasjoner. Vi ser også på prosedyrer og trening knyttet til dette, røper Torgeir Mørkved.

Han er forskningsleder for forskningsprogrammet Special Operations Research and Development (SORD) ved FFI. De har samarbeidet med norske spesialstyrker om å utvikle utstyr og operasjonsmetoder siden 2012.

– Vi ønsker på engasjere industrien til å utvikle soldatutstyr som er egnet for et røft arktisk klima. Det bidrar til å styrke alliansens evne til å opererer i arktiske strøk. Kapabiliteter som utvikles for å virke i Arktis vil også være nyttige i andre operasjonsområder, mener Mørkved.

To forskere gjør klar en overvåkingssverm og en angrepssverm i snøen under artic warrior experiment 2023.
Forskere fra FFI testet ut sin autonome dronesverm «Valkyrie» under Arctic Warrior Experiment

Testet nye typer soldatutstyr

Blant systemene som ble vist fram var det ikke overraskende mange droner og software og sensorsystemer knyttet til bruk av droner. På forhånd hadde arrangørene etterlyst leverandører med «fixed-wing» droner som kan lande og ta av vertikalt. Droner med faste vinger har større rekkevidde. Hvis de kan ta av og lande vertikalt blir de mer anvendelige for en liten soldatgruppe. Det ble vist frem flere ulike batteridrevne overvåkingsdroner med flere timers flytid.

Kvinne tester utstyr soldater kan ha på seg for å bli sterker og mer utholdene. Fra utstillingshallen under Arcticv warrior experiment 2023.
Erica Dill-Russell fra Liberty Alliance tester bærbar robotikk fra Roam Robotics ved å ta knebøy med Linus Park på skuldrene. Slikt utstyr kan gjøre at soldater blir sterkere, mer utholdene eller tåler ytre påkjenninger bedre.

Ellers ble blant annet følgende utstyr demonstrert og testet:

  • Løsninger for navigasjon uten GPS eller satellitt-tjenester (GNSS)
  • Ubemannede kjøretøyer og terrengkjøretøyer
  • Batterier og ladesystemer
  • Kommunikasjonsutstyr
  • Sanitetsutstyr og beskyttelse mot CBRN-angrep
  • Utstyr for å beskytte soldater mot kulde
  • Eksosskjelett/bærbar robotikk
  • Passive Sensorer som fanger opp radar og kommunikasjonssignaler uten å avsløre seg selv
  • Våpen
  • Pulker, kikkerter og annet soldatutstyr

En innovasjonsbrønn

Ett annet mål med AEW er å vise frem norsk forsvarsindustri for et større marked, opplyser Mørkved. Industrideltagerne ble plukket ut etter utlysning på doffin.no. Flere av produsentene som viste seg frem, er basert i Norge.

– Noen av bedriftene er her for å få konkrete tilbakemeldinger på ett produkt. For andre er det viktigste å etablere nettverk og få en bedre forståelse av den norske forsvarssektoren, sier Mørkved.

– Aktiviteter som dette fungerer som en innovasjonsbrønn til støtte for utviklingen av Forsvaret. Testing og eksperimentering for spesialstyrkene er med på å redusere risikoen når det gjelder teknologisk utvikling i resten av Forsvaret.

Flere av selskapene som deltok er aktuelle for videre samarbeid, men FS ønsker ikke å gå ut med detaljer rundt konkret utvikling av nye kapasiteter.

Bilde fra messeteltet under Artic warrior experimentt 2023.
Rundt 50 selskaper deltok i eksperimentene og stilte ut i teltet på camp Rødsmoen.