Forsvarsanalysen 2023 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 23/00659

Utvidet sammendrag 2023

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.5 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Espen Skjelland Brynjar Arnfinnsson Gunn Alice Birkemo Karsten Bråthen Sigurd Glærum Emil Graarud Una Hakvåg Karina B. Klepper Sverre N. Kvalvik Martin V. Larsen Michael J. Mayer Mathias Minos-Stensrud Ingunn Helene Landsend Monsen Torgeir Mørkved Erlend U. Nordvang Ane O. Presterud Stig Rune Sellevåg Cecilie Sendstad Kajittha Sivathas Kari Røren Strand Aasmund Thuv Jan-Erik Voldhaug

Denne publikasjonen er et utvidet sammendrag av FFI-rapporten Forsvarsanalysen 2023. 

Hvordan kan Forsvaret styrkes? I Forsvarsanalysen 2023 bruker FFI hele sin faglige bredde til å gi forsvarsledelsen råd. Viktige rammefaktorer er ustabiliteten som Russlands invasjon av Ukraina har skapt, og at Sverige og Finlands kommende innmelding i Nato endrer det strategiske bildet i Norden.  

De overordnede rådene:

  • Forsvaret bør rette større oppmerksomhet mot evnen til å møte begrensede angrep og sammensatte trusler, ikke minst gjennom overvåking og beredskap.
  • Forsvaret bør utforme et tydelig og realistisk ambisjonsnivå og konsept for å styrke evnen til høyintensiv strid mot russiske styrker i nord. Dette bør gjøres i tett samarbeid med Sverige og Finland, i rammen av Nato. Fram til dette er avklart, bør Forsvarets prioriteringer og beslutninger være rettet inn mot evne til nektelse i høyintensiv strid på norsk territorium. Alliert integrasjon er sentralt i et slikt nektelseskonsept, men konseptet må også sikre et minimum av nasjonal egenevne.
  • Forsvaret bør utforske mulighetene som ny teknologi gir til å redusere utslipp av klimagasser, særlig i forbindelse med trening, øving og daglige operasjoner i våre områder og ved anskaffelsen av ny maritim overflatestruktur.

Nylig publisert