Forsvarsanalysen 2022 – utvidet sammendrag av FFI-rapport 22/00659

Utvidet sammendrag 2022

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Espen Skjelland Espen Berg-Knutsen Brynjar Arnfinnsson Sverre Diesen Sigurd Glærum Mona Sagsveen Guttelvik Sverre Kvalvik Torgeir Mørkved Karl Erik Olsen Stig Rune Sellevåg Cecilie Sendstad Kari Røren Strand Jan Erik Voldhaug

Denne publikasjonen er et utvidet sammendrag av FFI-rapporten Forsvarsanalysen 2022. 

Hvordan bør Forsvaret videreutvikles? Virkeligheten står aldri stille, noe Russlands invasjon av Ukraina demonstrerer. Dagens retning for Forsvaret er ikke tydelig nok. Hensikten med Forsvarsanalysen 2022 er å forbedre dagens planer for utviklingen av Forsvaret. I dette utvidede sammendraget finner du forskernes råd og forslag til konkrete tiltak for å styrke Forsvaret.

Forsvaret av Norge er et felles samfunnsprosjekt. Derfor bør valgene som tas forankres bredt. Dette er den første årlige analysen fra FFI til forsvarsledelsen. Innholdet er utarbeidet av forskere ved FFI, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Forskerne har sett på rammefaktorer, balansen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi, og nye muligheter. I analysen skisserer de hvordan det er mulig å balansere disse faktorene bedre.

Analysen ser på hva som bør forandres for å møte kommende utfordringer og beskriver nye konsepter som bør utforskes og hva slags materiell og andre innsatsfaktorer som må til.

FFI vil oppdatere grunnlaget for analysene i det neste årlige rådet, Forsvarsanalysen 2023.  

De overordnete rådene:

 • Rett større oppmerksomhet mot utfordringene i de lavere delene av konfliktspekteret.
 • Styrk arbeidet med å utforske nye konsepter for å møte de mest krevende scenarioene.
 • Gjøre skillet tydeligere mellom dem som skal sikre best mulig operativ evne i dag, og i framtiden.

Forsvarsanalysens råd:

 • Økonomisk balanse må sikres
 • Øk operativ evne
 • Skaff og hold på personell
 • Utnytt totalforsvaret
 • Styrk Forsvarets evne til samvirke
 • Styrk evnen til respons
 • Grip teknologiske muligheter
 • Bærekraft er en grunnleggende vurderingsfaktor for alle tiltak

Nylig publisert